ΡΟΛΛΑ

Το σύστημα Ε61 είναι ένας πατενταρισμένος πολυχρηστικός και πολυλειτουργικός θάλαμος, που κυκλοφορεί στην αγορά με την εμπορική ονομασία ETEM MultiBox.
Ο πατενταρισμένος σχεδιασμός του MultiBox επεκτείνει τα υπάρχοντα, ανοιγόμενα και συρόμενα, κουφώματα αλουμινίου, με ένα θερμομονωμένο θάλαμο, όπου μπορούν να αναρτηθούν διάφορα συστήματα σκίασης, ασφάλειας ή ρολών.
Επίσης, το MultiBox μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές του κτιρίου όπου απαιτείται θερμομόνωση και οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν σε άλλα συστήματα. Για παράδειγμα:
– Συστήματα φωτισμού και φωτιστικά σώματα
– Σωλήνες νερού
– Σωληνώσεις θέρμανσης και ψύξης
– Συστήματα παρακολούθησης της κύριας εισόδου
– Συστήματα γραμματοκιβωτίων

Πλεονεκτήματα

– Το πολυχρηστικό MultiBox κατασκευάζεται από θερμομονωτικά προφίλ, εξασφαλίζοντας υψηλή θερμομόνωση των θυρών και των παραθύρων.
– Κατά μήκος του MultiBox, τοποθετείται ελαστικό διάφραγμα με το οποίο βελτιώνεται η ηχομόνωση.
– Το πολυλειτουργικό MultiBox μπορεί να τοποθετηθεί είτε αυτόνομο μαζί με νέα κουφώματα ή σαν αντικατάσταση καθώς και να τροποποιήσει υφιστάμενο ρολό Ε55 από μη θερμομονωτικό σε θερμομονωτικό.
– Το MultiBox έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του, χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία.
– Επίσης, το MultiBox μπορεί να βελτιώσει την αισθητική της κατασκευής και να προσφέρει θερμομόνωση, καλύπτοντας χαλύβδινες κοιλοδοκούς που χρησιμοποιούνται συχνά για τη στατική στήριξη των μεγάλων κουφωμάτων του κτιρίου.