ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ KΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑI ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

 

– 3έτη εγγυηση για τα προφίλ αλουμινίου europa

– 5έτη εγγυηση μηχανισμών GU, SIEGENIA

– 5έτη εγγυηση στα ηλεκτρικα μοτερ europa

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

 

Τα κουφώµατα αλουµινίου, καλύπτονται από εγγύηση ποιότητας 3 ετών και κρατούν πολύ υψηλές προδιαγραφές αντοχής τόσο στο χρόνο, όσο και στις καιρικές συνθήκες. Με τη σωστή χρήση, συντήρηση και καθαρισµό µπορείτε να συµβάλλετε κατά πολύ τόσο στην καλή τους λειτουργία, όσο και στην άψογη εµφάνισή τους.
Βασικοί κανόνες σωστής συντήρησης και καθαρισµού είναι:
1. Το κούφωµα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει χρησιµοποιώντας τη σπανιολέττα στις σωστές θέσεις, όπως υποδεικνύει ο τεχνικός που τα τοποθετεί. Στην περίπτωση που το κούφωµα έχει µηχανισµό ανάκλησης η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ακολουθείται ιδιαίτερα σχολαστικά, διότι σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να µπλοκαρισθεί ο µηχανισµός ανάκλησης και να µη λειτουργεί το κούφωµα. Εάν συµβεί αυτό, καλέστε αµέσως το service της εταιρείας και µην προσπαθήσετε να επισκευάσετε µόνοι σας τη ζηµιά.
2. Τα κουφώµατα πρέπει να ανοίγουν και να κλείνουν µε προσοχή και
σχολαστικότητα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τον τερµατισµό ανοίγµατος του κουφώµατος, ώστε να µην προκληθεί µηχανική βλάβη σε παρελκυόµενο εξάρτηµα ή µηχανισµό.
3. Καθαρίζετε τα κουφώµατα µε µαλακό πανί και ουδέτερα υγρά καθαρισµού συχνά, µέσα και έξω.
4. Όλα τα κινητά σηµεία του κουφώµατος (µηχανισµοί), αλλά και οι µεντεσέδες πρέπει να λιπαίνονται κάθε έξι (6) µήνες µε σπρέι ή γράσο σιλικόνης
5. Τα λάστιχα πρέπει να ψεκάζονται µε το ίδιο σπρέι ή γράσο σιλικόνης, και να σκουπίζονται µε καθαρό πανi
6. σιλικόνης που τυχόν Υπολείµµατα έχουν παραµείνει σε κάποια σηµεία µπορεί να τα αποµακρύνετε µε βαµβάκι και µπλέ οινόπνευµα. Τα αλκαλικά οικοδοµικά υλικά (όπως ασβέστης, τσιµέντο και γύψος) δεν πρέπει να µένουν προσκολληµένα στην βαφή. Το φιλµ προστασίας πρέπει να αφαιρείται µετά την τοποθέτηση γιατί η έκθεση στον ήλιο µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα.
7. Μην χρησιµοποιείτε ποτέ οξέα ή άλλα δυνατά υγρά καθαρισµού. ∆εν τρίβουµε τα κουφώµατα µε βούρτσες ή άλλα υλικά που χαράζουν.
8. Τα κουφώµατα αλουµινίου είναι µελετηµένα να δέχονται και να αποβάλουν τα νερά της βροχής διαµέσου των νεροχυτών απορροής υδάτων. Αυτό δε
σηµαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να αποβάλουν ποσότητες νερού που πέφτουν πάνω τους µε µεγάλη πίεση, όπως όταν τους ρίχνουµε νερό µε την πίεση του λάστιχου ποτίσµατος, κατά το πλύσιµο. Συνιστάται να αποφεύγεται αυτή η µέθοδος καθαρισµού.
9. Τα ρολλά τα οποία λειτουργούν µε ηλεκτρικό µηχανισµό πρέπει να χειρίζονται όπως υποδεικνύει ο τεχνικός που τα τοποθετεί. Στην περίπτωση που µπλοκαρισθεί ο ηλεκτρικός µηχανισµός καλέστε το service της εταιρίας και σε καµία περίπτωση µην επέµβετε από µόνοι σας γιατί υπάρχει κίνδυνος σοβαρότερης βλάβης και ατυχήµατος.
10. Έχετε πάντα πρόχειρο το τηλέφωνο του service της εταιρίας, για κάθε προφορική οδηγία / συµβουλή ή επέµβαση.

 

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει αν η βλάβη ή δυσλειτουργία του κουφώµατος αλουµινίου οφείλεται:

• Από µη τήρηση των παραπάνω όρων συντήρησης / καλής λειτουργίας
• Από επέµβαση µη εξουσιοδοτηµένου προσωπικού
• Από φθορές που προκλήθηκαν από τρίτα συνεργεία
• Από έντονα καιρικά φαινόµενα, φυσικές καταστροφές κλπ.

 

Επίσημοι Συνεργάτες